Noodpakket voor ondernemers

Het is mogelijk om een nieuwe aanvraag als ook de verlenging van de Tozo-regeling 5.0 en de lening voor bedrijfskapitaal 5.0 aan te vragen.

Economische maatregelen corona

Update: 23 juni 2021

Het is mogelijk om een nieuwe aanvraag als ook de verlenging van de Tozo-regeling 5 0 en de lening voor bedrijfskapitaal 5.0 aan te vragen. 

Periode van aanvraag:

1 juli 2021 tot en met 30 september 2021

Het kabinet heeft besloten om, vanwege het coronavirus, economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ZZP'er of Mkb’er gebruik van kunt maken.

Bij ons kunt u een aanvraag indienen met voor inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal vanuit de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5.0)". Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om geen misbruik te maken van de regeling. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5.0)

Wat zijn de voorwaarden voor deze uitkering?

Aan de inkomensvoorziening zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • periode van aanvraag: vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021;
 • u woont in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal;
 • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven in het Handelregister en gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • u heeft een inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum;
 • het inkomen van uw partner telt mee (partnertoets).

Let op!

U kunt alleen een aanvraag indienen voor deze regelingen bij GR de Bevelanden wanneer u woont in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal. Woont u niet in één van deze gemeenten, dan kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont en daar een beroep doen op het noodpakket voor ondernemers.

Aanvraagtermijnen Tozo

De oorspronkelijke Tozo-regeling is verlengd tot en met september 2021.

De Tozo 1, 2 en 3 kunt u niet meer aanvragen.
De Tozo 4 (voor de maanden april, mei en juni 2021) kunt u aanvragen tot 1 juli 2021.
De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kunt u aanvragen vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.

Vraagt u Tozo 5 aan vanaf 1 juli 2021? Dan kunt u maximaal 3 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 augustus 2021, dan kunt u voor 2 maanden aanvragen.
 

Verblijf in het buitenland

U mag per kalenderjaar maximaal vier weken met behoud van de Tozo in het buitenland verblijven. Dat kunnen losse of aaneengesloten weken zijn.  Was u tijdens de periode dat u Tozo 1, 2,3 of 4 ontving al vier weken in het buitenland? Of gaat u tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021 vier weken naar het buitenland? Dan hebt u geen recht op Tozo.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend? Kies dan het aanvraagformulier Tozo 5.0 en stuur onderstaande bewijsstukken mee;

 • Kopie van de voor- en achterkant van uw paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Als u een partner heeft, dan ook een kopie van het paspoort of de voor- en achterkant van de identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Kopie bankpas (voorkant);
 • Kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Kopie meest recente bankafschrift (zakelijk en privé).

Hoe kan ik deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5.0) aanvragen?

U kunt een nieuwe aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier.
Heeft u al eerder een aanvraag ingediend? Dan kunt u met dit formulier een verlenging van de Tozo-regeling aanvragen. 

U kunt deze downloaden, printen en vervolgens invullen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de hierboven genoemde bijlagen naar noodpakket@grdebevelanden.nl

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle documenten bijgesloten naar bovenstaand mailadres wordt verzonden.

Vragen over de Tozo-regeling?

Heeft u vragen over deze regeling? Bekijk dan de pdf met veel gestelde vragen op deze webpagina. Aanvullende vraag en antwoord staan ook op de website van de Rijksoverheid.

Lening voor bedrijfskapitaal 5.0

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De hoogte van deze lening is maximaal € 10.517, - netto. Het rentepercentage voor deze lening is nog niet bekend, maar is in ieder geval lager dan bij het Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag voor een lening?

Ingevuld aanvraagformulier Lening Bedrijfskapitaal;

 • Kopie van de voor- en achterkant van uw paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Als u een partner heeft, dan ook een kopie van de voor- en achterkant van het paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een actueel zakelijk bankafschrift;
 • Voorlopige cijfers 2019.

Hoe kan ik een lening voor bedrijfskapitaal 5.0 aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier ‘Lening Bedrijfskapitaal’. U kunt deze downloaden, printen en vervolgens invullen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de hierboven genoemde bijlagen naar noodpakket@grdebevelanden.nl
Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle documenten bijgesloten naar bovenstaand mailadres wordt verzonden.
 

Let op!

Indien u van beide regelingen gebruik wilt maken, verzoeken wij u voor beide aanvragen een aanvraagformulier en de toelichting in te vullen.

Uitstel van terugbetaling op de lening bedrijfskapitaal tot 1 januari 2022

Ondanks dat de beperkende maatregelen stapsgewijs worden opgeheven, zijn veel zelfstandig ondernemers ook vanaf 1 juli 2021 nog niet in staat om aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Daarom wordt de terugbetalingsdatum met maximaal 6 maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarnaast wordt ook het tijdvak waarover geen rente wordt opgebouwd verlengd met 6 maanden. Dit betekent dat gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 geen rente wordt opgebouwd.

Ook wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met 1,5 jaar verlengd: van 3,5 jaar naar 5 jaar.

NIEUW! Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Sinds 17 maart 2021 is het mogelijk bij de afdeling WIZ een tegemoetkoming aan te vragen voor uw privé woonkosten (huur of hypotheekrente) en kosten voor nutsvoorzieningen. Het gaat om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bekijk de voorwaarden, een proefberekening en aanvraagformulier voor TONK.

U kunt deze tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 aanvragen.

Contact

Heeft u vragen over de landelijke regelingen voor ondernemers?
Dan verwijzen wij u naar diverse landelijke websites voor informatie, omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Verruiming BMKB

Uitstel betalen belasting

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voorgenomen maatregelen

Heeft u andere vragen? Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum beantwoorden uw vragen graag. Dit kan telefonisch via het nummer 0113 23 91 00. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 08.30 -17.00 uur en op vrijdag van 08:30 – 12.30 uur.

Het e-mailadres noodpakket@grdebevelanden.nl is uitsluitend bedoeld voor het insturen van aanvragen van het noodpakket voor ondernemers.

Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.